Thông tin từ A đến Z Chuẩn bị bộ hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cập nhật: 14/10/2021 Lượt xem: 5 Views

Bạn đang tìm hiểu giải đáp về vấn đề Chuẩn bị bộ hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân? Xin hãy cùng Centralreadingmosque tham khảo bài viết ở dưới đây để có thêm thông tin kiến thức bổ ích nhé! Nào mời các quí vị Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để cùng giải thích về những thắc mắc của chúng ta nhé!

1. Tìm hiểu về mục tiêu quyết toán thuế thu nhập cá nhân

1.1. Tìm hiểu về mục tiêu cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Các thông tư và nghị định của Nhà nước đã quy định rất rõ về các mục tiêu cần nộp thuế thu nhập cá nhân, cụ thể đó là:

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân
mục tiêu cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân

– Các tổ chức, cá nhân được trả thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ có trách nhiệm kê khai và quyết toán thuế. Các cá nhân này có thể quyết toán thay cho các cá nhân do tổ chức, cá nhân khác nếu có ủy quyền. Việc này không phân biệt liệu không phát sinh khấu trừ thuế hay có phát sinh khấu trừ thuế.

– Trong trường hợp các tổ chức trả thu nhập chia, tách, chuyển đổi, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì đối với số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ nhu cầu quyết toán thuế. Việc nộp quyết toán thuế trong trường hợp này có thời hạn chậm nhất là ngày thứ 45 tính từ ngày có quyết định về việc chia, tách, chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc phá sản.

Đồng thời phải thực hiện cấp chứng từ cho người lao động để người lao động có thể lấy đó làm cơ sở cho việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

– Nếu các cá nhân, tổ chức không phát sinh chi trả thu nhập thì không cần phải kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 

1.2. mục tiêu nào thì được giảm trừ gia cảnh?

Ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội đã đưa ra Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về trường hợp các tháng hoặc kỳ tính thuế năm 2020 mà người nộp thuế đã tạm nộp thuế thu nhập cá nhân bằng tiền lương, tiền công tính theo mức giảm trừ gia cảnh cũ với số tiền 9 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc.

Đối tượng nào được giảm trừ gia cảnh
mục tiêu được giảm trừ gia cảnh

Khi tiến hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân mà họ phải nộp tại kỳ tính thuế năm 2020. Cụ thể mức giảm trừ gia cảnh mới đó là:

Mỗi cá nhân khi nộp thuế số tiền giảm trừ sẽ là 11 triệu đồng/tháng và số tiền giảm trừ là 4,4 triệu đồng/tháng/người cho mỗi người phụ thuộc.

2. Cần chuẩn bị gì trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà không thuộc trường hợp được ủy quyền hoặc không thực hiện ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác trả thu nhập quyết toán thuế thay thì trực tiếp khai quyết toán thuế với cơ quan thuế cần có đủ các giấy tờ như sau:

chuẩn bị gì trong hồ sơ quyết toán
Chuẩn bị tài liệu trong hồ sơ quyết toán thuế

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/QTT – TNCN đã ban hành.

– Mẫu 05 -1/BK-QTT-TNCN ban hành về phụ lục bảng kê khía cạnh cá nhân mà người nộp thuế thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần. 

– Mẫu 05 -2/BK-QTT-TNCN ban hành về phụ lục bảng kê khía cạnh của cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần.

– Phụ lục bảng kê khía cạnh về người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo mẫu 05 -3/BK-QTT-TNCN.

– Bản chụp các loại chứng từ chứng minh về số thuế đã khấu trừ, số thuế đã nộp ở nước ngoài hay đã tạm nộp trong năm.

Bản chụp để chứng minh số thuế đã khấu trừ
Bản chụp chứng minh số thuế đã khấu trừ

Đối với tính chính xác của các thông tin trên bản chụp chính cá nhân đó phải cam kết nhận trách nhiệm. Nếu xảy ra trường hợp do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động mà tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân, khi đó cơ quan thuế sẽ căn cứ trên cơ sở dữ liệu của ngành thuế và thực hiện xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân. Lúc này cá nhân nộp thuế không buộc phải phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Khi luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp theo quy định của quốc gia đó thì người nộp thuế có thể được chấp nhận việc nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế. Lưu ý bản sao phải ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào. Bản sao này phải do cơ quan trả thu nhập cấp cho người nộp thuế hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài và có tất nhiên xác nhận của người nộp thuế.

– Nếu người nộp thuế có đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ khuyến học, quỹ nhân đạo thì cần có bản chụp các hóa đơn và chứng từ chứng minh về khoản đóng góp đó.

– Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ Đại sứ quán, các tổ chức Quốc tế, Lãnh sự quán, thu nhập từ nước ngoài và đã trả thuế thu nhập cá nhân tại đơn vị đó thì phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả.

3. Thời hạn nộp thuế và nơi để nộp thuế thu nhập cá nhân

Đối với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân được quy định cụ thể theo Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì thời hạn để nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Thời hạn nộp thuế
Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn nộp thuế chậm nhất được quy định là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế được quy định chính là Cục Thuế nơi cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đã trực tiếp khai thuế trong năm.

– Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công nhận từ hai nơi làm việc trở lên và thuộc diện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì vị trí để nộp hồ sơ quyết toán thuế được quy định như sau:

Với cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức hay cá nhân trả thu nhập nào, thì cá nhân nộp thuế sẽ nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sẽ trả thu nhập đó.

Nếu như cá nhân có sự thay đổi về nơi làm việc đồng thời tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì cá nhân sẽ nộp hồ sơ quyết toán thuế ở cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân nơi trả thu nhập cuối cùng.

Nơi để nộp thuế thu nhập cá nhân
Nơi nộp thuế thu nhập cá nhân

Khi cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức mà cá nhân trả thu nhập cuối cùng lại không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì cá nhân sẽ nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi mà cá nhân cư trú. Đây có thể là nơi tạm trú hoặc thường trú của chính cá nhân đó.

Trong trường hợp giảm trừ gia cảnh cho bản thân của cá nhân đó chưa tính tại bất cứ tổ chức hay cá nhân trả thu nhập nào, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

– Trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi, không ký hợp đồng lao động hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%, thì Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú sẽ là nơi cá nhân quyết toán thuế.

– Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm tại một nơi hoặc nhiều nơi tuy nhiên tại thời điểm quyết toán thuế, cá nhân đó không làm việc tại bất kỳ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi mà cá nhân cư trú.

Nội dung bài viết đã mang đến những thông tin về mục tiêu nộp thuế và những tài liệu cần chuẩn bị trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Hy vọng rằng với những gì bạn tìm hiểu được qua bài viết sẽ cho bạn tầm nhìn chính xác nhất để chuẩn bị được một bộ hồ sơ đầy đủ một cách nhanh nhất nhé.

Icon Suggest

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

kế bên những thông tin về hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, centralreadingmosque.com cũng gợi ý cho bạn tìm hiểu thêm về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân khi bạn được hoàn lại thuế nhé.

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

mẫu cv xin việc

');
$('#js_share').append("");

else box_cv.addClass('hidden');
);
$('.close_banner_cv').click(function()$('.box_banner_cv').addClass('hidden none'));
$('.bottom_bot_dt .button').click(function()
e=$(this);
target=e.parent().prev();
fa=e.find('.fa');
if(!target.hasClass('full'))
target.addClass('full');
e.attr('src','/images/dropup_blog.svg');

else
target.removeClass('full');
e.attr('src',"https://centralreadingmosque.com/images/dropdown_blog.svg");

offset=target.parent().offset().top - 25;
$('html,body').animate(scrollTop:offset,1000)
);
$('a[href$=".docx"]').html('Tải xuống ngay.docx').addClass('download_365').attr('rel','nofollow');
$('a[href$=".doc"]').html('Tải xuống ngay.doc').addClass('download_365').attr('rel','nofollow');
$('a[href$=".pdf"]').html('Tải xuống ngay.pdf').addClass('download_365').attr('rel','nofollow');
$('a[href$=".xlsx"]').html('Tải xuống ngay.xlsx').addClass('download_365').attr('rel','nofollow');
$('a[href$=".xls"]').html('Tải xuống ngay.xls').addClass('download_365').attr('rel','nofollow');
$('a[href$=".rar"]').html('Tải xuống ngay.rar').addClass('download_365').attr("download", "");
$('a[href$=".zip"]').html('Tải xuống ngay.zip').addClass('download_365').attr("download", "");
});

Các bài viết trên trang chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị.