On the point of là gì

Cập nhật: 21/05/2023 Lượt xem: 3 Views

on the point of (doing something)

Ready or about to do something. I”m sorry I”m running late—I was on the point of getting in the shower when the doorbell rang. We have several products on the point of becoming global successes. We just need another strong marketing push.See also: of, on, point

on the point of

Also, at the point of. On the verge of, close to, as in I was on the point of leaving when the phone rang.

Bạn đang xem: On the point of là gì

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chỉnh Amply Karaoke Gia Đình Hay Nhất Đúng Chuẩn

The first term dates from the late 1200s, the second from the first half of the 1500s. See also: of, on, pointSee also:

at the point of

at the moment of; just before正在…之时;就在…之际He told his son the secret at the point of death.他在临死前把秘密告诉了儿子。I was on the point of asking who he was, when he told me his name.我正要问他是谁时,他把他的名字告诉了我。

at the point of|point|the point|the point of

prep. Very near to; almost at or in. When Mary broke her favorite bracelet, she was at the point of tears. The boy hurt in the accident lay at the point of death for a week, then he got well. Compare: ABOUT TO1, ON THE POINT OF.
at the forefront of (something) at the grass roots at the hand of at the hand(s) of (someone or something) at the hands of somebody at the hands of someone at the height of at the helm at the helm/tiller at the high port at the instance of at the last chance saloon at the last count at the last gasp at the last minute at the last minute/moment at the latest at the least at the mercy of at the mercy of (someone or something) at the mercy of somebody/something at the moment at the most at the outset at the outside at the point of at the point of (doing something) at the present time at the ready at the rear of at the receiving end at the risk of (doing something) at the risk of doing something at the same time at the stroke of (some specific time) at the summit of (one’s) success at the tender age of at the time at the top of (one’s) game at the top of (one’s) lungs at the top of (one’s) voice at the top of game at the top of lungs at the top of one’s lungs at the top of the food chain at the top of the heap at the top of the hour at the top of the ladder at the top of the tree at the top of the/(one’s) agenda at the top of voice at swords” points at that at the best at the drop of a hat at the eleventh hour at the mercy of at the outset at the outside at the point of at the ready at the same time at the table at the tip of one”s tongue at the top of one”s voice at this rate at times at will

Xem thêm: Phân Biệt Mức Lương Tối Thiểu Là Gì ? Quy Định Pháp Luật Về Lương Tối Thiểu

– Từ đồng nghĩa, cách dùng từ tương tự Thành ngữ, tục ngữ at the point of

Chuyên mục: Kiến thức


Từ khoá liên quan về chủ đề On the point of là gì

#point #là #gì.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại Centralreadingmosque

Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin và kiến thức bổ ích về chủ đề On the point of là gì rồi nhé. Hãy cùng Centralreadingmosque đọc thêm nhiều bài viết hơn để có nhiều kiến thức tổng hợp hữu ích hơn nhé!. Xin cám ơn quý khách đã quan tâm theo dõi.

Nguồn: On the point of là gì

Các bài viết trên trang chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị.
Bình luận của bạn