Mã ngạch tiếng anh là gì

Cập nhật: 14/03/2023 Lượt xem: 5 Views

Nhiều doanh nghiệp trong và cả ngoài nhà nước hiện nay sử dụng hệ số lương hay còn gọi là bậc lương làm căn cứ để tính lương cơ bản; xây dựng thang lương, bảng lương cho đơn vị mình. Vậy bạn có biết hệ số lương là gì? Hãy cùng httl.com.vn/wiki LAW giải đáp câu hỏi này.

Bạn đang xem: Mã ngạch tiếng anh là gì

*

Lương tối thiểu vùng hiện nay

So với mức lương của năm 2019 thì mức lương tối thiểu vùng hiện nay tăng lên từ 150.000 đến 240.000 đồng/tháng tùy vào từng vùng và cụ thể như sau:
Vùng Mức Lương Tối Thiểu Vùng Năm 2019 Mức Lương Tối Thiểu VùngNăm hiện nay Tăng thêm
Vùng I 4.180.000 đồng/tháng 4.420.000 đồng/tháng Tăng thêm240.000 đồng
Vùng II 3.710.000 đồng/tháng 3.920.000 đồng/tháng Tăng thêm210.000 đồng
Vùng III 3.250.000 đồng/tháng 3.430.000 đồng/tháng Tăng thêm180.000 đồng
Vùng IV 2.920.000 đồng/tháng 3.070.000 đồng/tháng Tăng thêm150.000 đồng
Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP

4. Các thông tin đáng ưa chuộng tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định 90/2019).

Theo điều 2 của Nghị định 90/2019/NĐ-CP

b. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn như thế nào?

Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn như sau:

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại tại Mục 3 Phụ lục ban hành tất nhiên Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Theo điều 4 của Nghị định 90/2019/NĐ-CP

c. Cách áp dụng mức lương tối thiểu vùng hiện nay

* Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc việc làm đã thỏa thuận phải bảo đảm:

+ Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc làm giản đơn nhất.

Ví dụ 1: httl.com.vn/wiki Law hoạt động trên địa bàn: Quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội.

Xem thêm: Cơ Năng Là Gì? Thế Năng Là Gì Lớp 8 Bài 16: Cơ Năng Động Năng, Thế Năng, Cơ Năng

Mà thành phố Hà Nội Thuộc Vùng I (Theo danh mục địa bàn áp của phụ lục Nghị định 90/2019/NĐ-CP)

Khi httl.com.vn/wiki Law thực hiện tuyển dụng lao động là tạp vụ (đây là việc làm không đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề)

Nên khi thỏa thuận và trả lương với người lao động thì Mức lương thấp nhấp trả cho người lao động (làm tạp vụ) là: 4.420.000 đồng/tháng.

+ Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc làm đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Ví dụ 2: Chi nhánh của httl.com.vn/wiki Law hoạt động trên địa bàn: Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.

Khi httl.com.vn/wiki Law hiện tuyển dụng lao động là kế toán (đòi hỏi người lao động đòi hỏi người lao động phải tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên)

Nên khi thỏa thuận và trả lương với người lao động làm kế toán thì Mức lương thấp nhấp trả phải trả là: 4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400

* Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề bao gồm:

– Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học nhiều năm kinh nghiệm, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ theo quy định tại Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;

– Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học nhiều năm kinh nghiệm, bằng tốt nghiệp, đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bằng giáo dục đại học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005;

– Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề;

– Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của Luật Việc làm;

– Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp;

– Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học theo quy định tại Luật Giáo dục đại học;

– Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài;

– Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, sắp xếp làm việc làm đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

Xem thêm: Truyện Tâm Lí Xã Hội Mùi Hương Đàn Ông Phần 13, Truyện Dài Kỳ: Mùi Hương Đàn Ông (Phần 13)

* Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định cửa pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Chuyên mục: Kiến thức


Từ khoá liên quan về chủ đề Mã ngạch tiếng anh là gì

#Mã #ngạch #tiếng #anh #là #gì.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại Centralreadingmosque

Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin và kiến thức bổ ích về chủ đề Mã ngạch tiếng anh là gì rồi nhé. Hãy cùng Centralreadingmosque đọc thêm nhiều bài viết hơn để có nhiều kiến thức tổng hợp hữu ích hơn nhé!. Xin cám ơn khách hàng đã quan tâm theo dõi.

Nguồn: Mã ngạch tiếng anh là gì

Các bài viết trên trang chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị.
Bình luận của bạn