[Giới Thiệu] Mách bạn mẫu phiếu mô tả công chức đầy đủ và chính xác nhất

Cập nhật: 26/01/2022 Lượt xem: 11 Views

Bạn đang tìm hiểu giải nghĩa về vấn đề Mách bạn mẫu phiếu mô tả công chức đầy đủ và chính xác nhất? Hãy tham khảo bài viết ngay bên dưới để có thêm thông tin kiến thức bổ ích nhé! Nào mời các đọc giả Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để cùng giải đáp thắc mắc nhé!

1. Các tiêu chí để thực hiện việc viết mẫu phiếu mô tả công chức 

Các tiêu chí để thực hiện việc viết mẫu phiếu đánh giá công chức
Các tiêu chí để thực hiện việc viết mẫu phiếu mô tả công chức 

Mẫu phiếu mô tả công chức là một loại phiếu quen thuộc được viết bởi chính cá nhân các công chức và có sự xác nhận của những đơn vị và cá nhân cấp trên. Nó được thể hiện thông qua các nguyên tắc mô tả đã được quy định trong bộ luật của Đảng và Nhà nước. Cụ thể mỗi công chức sẽ được xếp loại, nhận xét về 6 yếu tố sau, từ đó làm kết quả để ghi vào các mẫu phiếu mô tả. Sáu 6 yếu tố này đó là: Kỷ cương, Đạo đức, Năng lực, Năng suất, Trách nhiệm, Thái độ. 

Trong đó yếu tố lần đầu tiên chính là sự thực hiện đúng các quy định của pháp luật, sự chấp hành tôn nghiêm về đường lối, chính sách của Đảng và các quy định tại cơ quan làm việc. Yếu tố thứ hai đó được nhắc đến là đạo đức, ở đây thể hiện ở hai phạm vi, một là trong lối sống ngoài xã hội và hai là trong quá trình làm việc, quanh đó đó nhấn mạnh về đạo đức chính trị của mỗi Đảng viên. Yếu tố thứ ba đó được mô tả là năng lực chuyên môn của mỗi người thể hiện trong quá trình làm việc, chủ động sáng tạo cũng như sự phát huy được những kiến thức, kỹ năng chuyên trách của mình. 

Yếu tố thứ tư về năng suất chính là nói đến về thời gian, tiến độ thực hiện và hoàn thành các việc làm, trong đó bao gồm cả khả năng vượt chỉ tiêu ở mỗi nhiệm vụ cụ thể trong quá trình làm việc. Tuy nhiên với sự nhanh thì kết quả tốt cũng phải được mô tả song song. Yếu tố thứ năm và thứ sáu được xem là một yếu tố rất cần thiết và tiêu biểu đối với một cán bộ trong cơ quan nhà nước đó là: trách nhiệm với việc làm và thái độ với nhân dân. Đây là sự thực hiện đúng theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ trong tôn chỉ “nhiệt tình vì dân, vì dân phục vụ”. Làm việc có trách nhiệm và phục vụ cho nhân dân có tốt, đó là những yếu tố để mô tả công chức ở phần này. 

Các tiêu chí đánh giá với công chức lãnh đạo
Các tiêu chí mô tả với công chức lãnh đạo

đặc thù với những công chức ở các phục vụ lãnh đạo, hay nằm trong bộ máy quản lý nhà nước thì còn được mô tả thêm vào 3 yếu tố nữa, gồm có:

 • Năng lực quản lý, lãnh đạo 
 • Năng lực kết nối, đoàn kết 
 • Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý 

Những điều này thực chất nằm trong phần năng lực chuyên môn, song nó được tách hẳn ra thành 3 yếu tố về chuyên môn lãnh đạo. Điều này giúp mô tả chính xác hơn về toàn diện hoạt động, cống hiến cũng như chất lượng công tác của cá nhân giữ vai trò quản lý. Tất cả đã được quy định rõ ràng trong điều 56 của Luật Cán bộ từ trước đến, song cho đến ngày 1/7/2020, những quy định này sẽ có sự sửa đổi. Vì vậy mà các yếu tố để mô tả công chức cũng có sự thêm thắt và bổ sung đảm bảo cho sự mô tả được chính xác và công bằng hơn. 

Cụ thể đó là: 

 • Về năng suất hoạt động sẽ được nêu rõ là kết quả thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch theo đúng thời gian và quy chuẩn. 
 • Về kết quả hoạt động sẽ được mô tả cụ thể dựa trên từng cấp độ nhiệm vụ cũng như các sản phẩm khác nhau 
 • Về thái độ phục nhân dân sẽ nêu cụ thể với từng mục tiêu phục vụ bao gồm: doanh nghiệp hay cá nhân

Bản chất sự sửa đổi này là nhằm hoàn thiện các thang điểm mô tả công chức, quanh đó đó hướng tới sự trả lương công bằng, đúng năng lực và khối lượng việc làm cụ thể. Từ đó hạn chế việc tiêu hao, tham nhũng trong các cơ quan nhà nước này. Không những thế về thời gian mô tả cũng có sự thay đổi. Thay vì chỉ mô tả chung chung hằng năm (trước khi có sự quy hoạch vị trí hay bổ nhiệm và các thay đổi điều động về vị trí làm việc, môi trường làm việc) thì tại khoản 11 điều 1 Luật sửa đổi vào ngày 1/7/2020 cụ thể hơn đó là thời gian trước khi nâng ngạch, nâng lương và có thể mô tả theo từng mốc thời gian nhỏ hơn (tuần, tháng, quý). 

Xem thêm: Việc làm công chức – viên chức

2. Các xếp loại trong mô tả công chức hiện nay 

Các xếp loại trong đánh giá công chức hiện nay
Các xếp loại trong mô tả công chức hiện nay 

Các hạn mức, xếp loại về mô tả công chức có sự thay đổi rõ rệt về trước và sau khi sửa đôi. Ví dụ trước đây, các mức xếp loại gồm có:

 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu các kế hoạch đề ra, được khen thưởng thường xuyên 
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo đúng thời gian, khối lượng việc làm và chất lượng việc làm 
 • Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn yếu về một yếu tố nào đó (trong các yếu tố xếp loại cũ)
 • Không hoàn thành nhiệm vụ, mắc các lỗi sai hay vi phạm quy định nào đó trong quá trình làm việc 

Tuy nhiên nếu nhìn vào 4 mức xếp loại này thì rất khó để biết được tốt ở đâu hay còn yếu kém ở điểm nào. Điều này dẫn đến các kết quả mô tả chung chung, dễ bị “lách luật”. Chính vì vậy khi sửa đổi lại Luật cán bộ thì các mức xếp loại này sẽ được tất nhiên cả dẫn chứng và đặt trong hoàn thành cụ thể để mô tả khía cạnh hơn. 

Không chỉ vậy khi ghi lại các kết quả này trên mẫu phiếu mô tả công chức thì các mẫu phiếu sẽ được công khai cho tất cả cơ quan, đơn vị, phòng ban nơi làm người đó làm việc để đảm bảo tính minh bạch, mô tả công bằng. tất nhiên đó thì mẫu phiếu mô tả này cũng được lại vào trong hồ sơ công chức để làm căn cứ cho những khen thưởng, xử phạt về sau. 

Đánh giá xếp loại của Thủ tướng
mô tả xếp loại của Thủ tướng 

Song song với các mức xếp loại này, mỗi công chức cũng được đi kèm với các mức khen thưởng và xử phạt, đặc thù với những công chức có kết quả xếp loại chung là không hoàn thành nhiệm vụ. Cụ thể với việc xử phạt này đó là:

Công chức nếu trong vòng 2 năm liên tiếp có xếp loại là không hoàn thành nhiệm vụ hoặc tái phạm đến lần thứ 2 sẽ bị cho thôi việc.

Công chức trong vai trò lãnh đạo, nếu trong vòng 2 năm liên tiếp không đảm bảo được kết quả việc làm quản lý của mình sẽ bị xếp đặt công tác khác hoặc ra khỏi danh sách bổ nhiệm lại vào các nhiệm kỳ sau.

Công chức trong 3 năm có 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xuống làm ở một vị trí thấp hơn, tương ứng với mức lương thấp hơn (đối với công chức không phải lãnh đạo)

Xem thêm: Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức mới đạt chuẩn nhất hiện nay

3. Hướng dẫn cách viết mẫu phiếu mô tả công chức 

Là một văn bản hành chính nhà nước, cho nên mẫu phiếu mô tả công chức cũng được trình bày đúng theo quy chuẩn gồm có: 

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị
 • Tên mẫu phiếu 
 • Thông tin người được mô tả 
 • Nội dung mô tả 
 • Xác nhận 
Hướng dẫn cách viết mẫu phiếu đánh giá công chức
Hướng dẫn cách viết mẫu phiếu mô tả công chức 

đặc thù trong đó, phần tên của mẫu phiếu cần được ghi rõ năm, nhiệm kỳ mô tả. Và phần nội dung gồm có như sau: 

 • Phần I: Tự mô tả 
 • Phần II: Tự xếp loại 
 • Phần III: Ý kiến của tập thể và lãnh đạo trực tiếp quản lý 
 • Phần IV: Kết quả mô tả xếp loại của cấp trên có thẩm quyền

Cụ thể với nội dung phần I tự mô tả đó là 6 yếu tố đã được nêu ở phần 1 đối với công chức không tham gia vai trò lãnh đạo và 9 yếu tố với công chức lãnh đạo. Những phần tự mô tả này phải được viết một cách khía cạnh và trung thực, khách quan, tuy nhiên không được dài dòng giải thích nguyên do hay trình bày quá trình. Tiếp đến phần II, công chức sẽ tự xếp loại tình hình và kết quả quá trình làm việc của mình (cũng dựa theo 4 mức xếp loại đã nêu ở phần 2). tất nhiên đó, mỗi công chức cũng phải tự mình đưa ra các ưu nhược điểm của bản thân trong nhiệm kỳ/năm vừa rồi để có được mô tả tổng quan nhất. 

Từ những phàn tự mô tả, xếp loại trên, đại diện tập thể cán bộ nhân viên làm việc cùng đơn vị công chức đó và lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức sẽ nhận xét. Nhật xét này vừa là minh chứng cho những phần tự mô tả trên cũng là ý kiến, bình luận khi theo dõi quá trình làm việc của những người khác. Từ đó chứng thực hơn và khách quan hơn cho những mô tả này. Hết 3 phần này, Thủ tướng sẽ ký xác nhận và mô tả xếp loại của công chức. Sau đó mẫu phiếu mô tả công chức này tiếp tục được trình lên một cấp cao hơn, có thẩm quyền để tiếp tục mô tả và nhận xét ở phần thứ 4. Tương tự như phần 2, phần này sẽ gồm có ưu nhược điểm của công chức đang nhận xét và mô tả xếp loại. Cuối cùng, Thủ tướng một lần nữa lại ký xác nhận. 

Những nội dung được viết trên mẫu phiếu mô tả công chức này đều phải được viết chính xác theo yêu cầu và quy định của Luật Cán bộ. quanh đó đó một mẫu phiếu mô tả công chức được công nhận phải có đầy đủ các dấu, chữ ký, tất nhiên là phần in, đánh dấu giáp lai đảm bảo độ chính xác cao. Cụ thể là in 1 mặt giấy và có giáp lai của các trang ở mép phải của các tờ xếp lệch lên nhau. Sau đó các tờ phiếu này sẽ được lưu lại và gửi đến với đúng nơi nhận để có thể làm căn cứ cho các thời điểm nâng ngạch, nâng lương Tương lai. 

Các nội dung đánh giá
Hướng dẫn cách viết mẫu phiếu mô tả công chức 

Một số mẫu phiếu mô tả công chức để bạn tham khảo dưới đây.

Mẫu phiếu mô tả công chức 1.docx 

Mẫu phiếu mô tả công chức 2.docx 

Mẫu phiếu mô tả công chức 3.docx

Bài viết trên đây là tổng hợp đầy đủ các ghi mẫu phiếu mô tả công chức. Hy vọng rằng với bản hướng dẫn này người tiêu dùng có thể tự tin để viết các tờ phiếu mô tả sao cho chính xác nhất (theo đúng Quy định hiện hành), từ đó làm căn cứ cho các việc làm xếp loại Tương lai của bản thân.  

mẫu cv xin việc

');
$('#js_share').append("");

else box_cv.addClass('hidden');
);
$('.close_banner_cv').click(function()$('.box_banner_cv').addClass('hidden none'));
$('.bottom_bot_dt .button').click(function()
e=$(this);
target=e.parent().prev();
fa=e.find('.fa');
if(!target.hasClass('full'))
target.addClass('full');
e.attr('src','/images/dropup_blog.svg');

else
target.removeClass('full');
e.attr('src',"https://centralreadingmosque.com/images/dropdown_blog.svg");

offset=target.parent().offset().top - 25;
$('html,body').animate(scrollTop:offset,1000)
);
$('a[href$=".docx"]').html('Tải xuống ngay.docx').addClass('download_365').attr('rel','nofollow');
$('a[href$=".doc"]').html('Tải xuống ngay.doc').addClass('download_365').attr('rel','nofollow');
$('a[href$=".pdf"]').html('Tải xuống ngay.pdf').addClass('download_365').attr('rel','nofollow');
$('a[href$=".xlsx"]').html('Tải xuống ngay.xlsx').addClass('download_365').attr('rel','nofollow');
$('a[href$=".xls"]').html('Tải xuống ngay.xls').addClass('download_365').attr('rel','nofollow');
$('a[href$=".rar"]').html('Tải xuống ngay.rar').addClass('download_365').attr("download", "");
$('a[href$=".zip"]').html('Tải xuống ngay.zip').addClass('download_365').attr("download", "");
});

Từ khoá liên quan về chủ đề Mách bạn mẫu phiếu mô tả công chức đầy đủ và chính xác nhất

#Mách #bạn #mẫu #phiếu #đánh #giá #công #chức #đầy #đủ #và #chính #xác #nhất.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại Centralreadingmosque

Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin và kiến thức bổ ích về chủ đề Mách bạn mẫu phiếu mô tả công chức đầy đủ và chính xác nhất rồi nhé. Hãy cùng Centralreadingmosque đọc thêm nhiều bài viết hơn để có nhiều kiến thức tổng hợp hữu ích hơn nhé!. Xin cám ơn người tiêu dùng đã quan tâm theo dõi.

Nguồn: Mách bạn mẫu phiếu mô tả công chức đầy đủ và chính xác nhất

Các bài viết trên trang chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị.
Bình luận của bạn