Cách làm thang bảng lương

Cập nhật: 28/02/2023 Lượt xem: 4 Views

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Quy định về nguyên tắc xây dựng thang bảng lương hiện nay mới nhất: Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương cho Doanh nghiệp; Thủ tục hồ sơ đăng ký thang bảng lương gồm những gì? Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ những quy định mới nhất.

Bạn đang xem: Cách làm thang bảng lương

I. Quy định về nguyên tắc xây dựng thang bảng lương hiện nay:Theo Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương cụ thể như sau:1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựngquyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.2. Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của việc làm hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của việc làm hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc việc làm hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương ngay lập tức kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy trải nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.3. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của việc làm hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do siêu thị xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của việc làm hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, trải nghiệm để thực hiện việc làm hoặc chức danh, trong đó: a) Mức lương thấp nhất của việc làm hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; b) Mức lương thấp nhất của việc làm hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; c) Mức lương của việc làm hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; việc làm hoặc chức danh có điều kiện lao động nổi bật nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của việc làm hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.4. Khi xây dựng và áp dụng thang lương, bảng lương phải bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì nguyên do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn đối với người lao động, đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương.5. Thang lương, bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới khoa học, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.6. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và thông báo công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Đối với siêu thị trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện; đối với siêu thị mẹ – Tập đoàn kinh tế nhà nước, siêu thị mẹ của Tổng siêu thị hạng nổi bật đồng thời gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.

*

————————————————————————————————————
II. Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách xây dựng Thang bảng lương hiện nay căn cứ theo các nguyên tắc xây dựng thang bảng lương nêu trên, cụ thể như sau:

1. Cách xác định Bậc 1 trên Thang bảng lương:

a, Nếu làm việc làm hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Vùng Mức lương tối thiều vùng hiện nay
Vùng I 4.420.000 đồng/tháng
Vùng II 3.920.000 đồng/tháng
Vùng III 3.430.000 đồng/tháng
Vùng IV 3.070.000 đồng/tháng

Ví dụ 1: siêu thị kế toán Thiên Ưng thuộc Vùng 1, thì mức lương tối thiểu (áp dụng cho việc làm hoặc chức danh giản đơn nhất) để ghi vào bậc 1: 4.420.000

———————————————————————————————-

b) Nếu làm việc làm hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Vùng Mức lương tối thiểu hiện nay
Vùng I 4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400
Vùng II 3.920.000 + (3.920.000 x 7%) = 4.194.400
Vùng III 3.430.000 + (3.430.000 x 7%) = 3.670.100
Vùng IV 3.070.000 + (3.070.000 x 7%) = 3.284.900

Ví dụ 2: Cũng theo ví dụ 1 bên trên, siêu thị có nhân viên kế toán (đã qua học nghề): => Thì mức lương tối thiểu để ghi vào Bậc 1 là:4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400

—————————————————————————————————-

c) Nếu làm việc làm hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; việc làm hoặc chức danh có điều kiện lao động nổi bật nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của việc làm hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Mức lương thấp nhất của việc làm hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề
Vùng Mức lương tối thiểu hiện nay(đã qua học nghề)
I 4.729.400 + (4.729.400 x 5%) = 4.965.870
II 4.194.400 + (4.194.400 x 5%) = 4.404.120
III 3.670.100 + (3.670.100 x 5%) = 3.853.605
IV 3.284.900 + (3.284.900 x 5%) = 3.449.145
Mức lương thấp nhất của việc làm hoặc chức danh có điều kiện lao động nổi bật nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề
Vùng Mức lương tối thiểu hiện nay(đã qua học nghề)
I 4.729.400 + (4.729.400 x 7%) = 5.060.458
II 4.194.400 + (4.194.400 x 7%) = 4.488.008
III 3.670.100 + (3.670.100 x 7%) = 3.927.007
IV 3.284.900 + (3.284.900 x 7%) = 3.514.843

Ví dụ 3:Cũng theo ví dụ 1 và 2 bên trên, siêu thị có nhân viên hóa chất (đã qua học nghề) và làm việc làm độc hại: => Thì mức lương tối thiểu để ghi vào Bậc 1 là:4.729.400 + (4.729.400 x 5%) = 4.965.870– Nếu nhân viên hóa chất đó làm việc làm nổi bật nặng nhọc, nguy hiểm thì Bậc 1 phải là:4.729.400 + (4.729.400 x 7%) = 5.060.458

—————————————————————————————————

Kết luận:– Nhân viên hóa chất qua học nghề và làm việc làm độc hại thì Mức lương tối thiểu vùng là: 4.965.870 => Căn cứ ghi vào bậc 1 = 4.965.870 (Tối thiểu phải mức này).=> Hợp đồng lao động tối thiểu phải ghi mức lương cơ bản là: 4.965.870=> Mức lương tháng tối thiểu tham gia BHXH là: 4.965.870(Nếu có phu cấp thì phải cộng thêm vào, ghi theo mức lương trên HĐLĐ).

—————————————————————————————————-

quan tâm:Mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động (Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng),phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác

khía cạnh xem tại đây:Các khoản lương và phụ cấp lương phải đóng BHXH

—————————————————————————————————-

2. Khoảng cách giữa các Bậc trên thang bảng lương:

-Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương ngay lập tức kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy trải nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhấtbằng 5%.

VD:Kế toán Thiên Ưng có nhân viên Kế toán (ký hợp đồng lao động: Lương cơ bản là 5.000.000)->Bậc 1 là: 5.000.000-> Bậc 2 phải là: = 5.000.000 + (5.000.000 x 5%) = 5.250.000.-> Bậc 3 = 5.250.000 + (5.250.000 x 5%).

Xem thêm: Tiêm Phòng Chó Con – Lịch Tiêm Phòng Cho Chó Con Năm Đầu khía cạnh Nhất

– Số bậc thì DN tự xây dựng cho phù hợp: Thường sẽ để từ 5 – 7 bậc nhé.

———————————————————————————————–

Ngoài ra các bạn cần lưu ý:

– Những doanh nhgiệp mới thành lậpcũng cần phải xây dựng thang bảng lương nhé.

– Những DN đang hoạt động khi có sự thay đổi về mức lương phải xây dựng lại thang bảng lương nhé.

Ví dụ: hiện nay DN bạn xây dựng thang bảng lương theo đúng quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.- Nhưng hiện nay theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng hiện nay vẫn áp dụng như hiện nay. Nên các bạn không cần phải xây dựng lại thang bảng lương hiện nay.

Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ 1 mẫu thang bảng lương để các bạn tham khảo.

—————————————————————————–

Tên đơn vị:siêu thị KẾ TOÁN THIÊN ƯNGĐịa chỉ:Số 9A, Ngõ 181 Xuân Thuỷ, Cầu giấy, Hà nộiMã số thuế: 0106368693

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG————-

I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU:- Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: 4.420.000 đồng/tháng.

Xem thêm: Chó Con Cute – 99 Hình Ảnh Con Chó Con Đẹp, Dễ Thương, Đáng Yêu

(Vì vùng 1)II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

NHÓM CHỨC DANH,VỊ TRÍ việc làm Bậc Lương
I II III IV V VI VII
1. Giám đốc:
Mức Lương 7.000.000 7.350.000 7.717.500 8.103.375 8.508.544 8.933.971 9.380.669
2. Kế Toán Trưởng; Phó Giám đốc:
Mức Lương 6.500.000 6.825.000 7.166.250 7.524.563 7.900.791 8.295.830 8.710.622
3. Giáo viên giảng dạy:
Mức Lương 5.000.000 5.250.000 5.512.500 5.788.125 6.077.531 6.381.408 6.700.478
4. Nhân viên kế toán; NVkinh doanh; NV văn phòng; Trợ giảng:
Mức Lương 4.730.000 4.966.500 5.214.825 5.475.566 5.749.345 6.036.812 6.338.652
5. Nhân viên lao công:
Mức Lương 4.420.000 4.641.000 4.873.050 5.116.703 5.372.538 5.641.165 5.923.223
Hà Nội,ngày 01tháng 01 hiện nay
Người đại diện pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)

– Trên tờ khai tham gia BHXH thì mức lương: Ghi theo mức lương trong hợp đồng lao động và phụ cấp nếu có

———————————————————————————————-

Hồ sơ xây dựng thang bảng lương hiện nay gồm:

1. Hệ thống thang bảng lương2. Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương3. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương4. Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh5. Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp

– Các bạn cần tải Mẫu nào thì click vào đó để xem chi tiết nhé (Nếu muốn tải toàn bộ, thì tải bên dưới nhé)

————————————————————————————————

Tải trọn bộ: Xây dựng Thảng bảng lương hiện nay tại đây:

– Nếu chỉ Tải: Mẫu thang bảng lương hiện nay:

—————————————————————————————————

Tải thang bảng hiện nay:– Trọn bộ xây dựng thang bảng lương hiện nay dưới đây:

TẢI TRỌN BỘ THANG BẢNG LƯƠNG

– Nếu chỉ muốn tải Thang bảng lương hiện nay dưới đây:

THANG BẢNG LƯƠNG

——————————————————————————————–

Tải thang bảng năm 2019:– Trọn bộ xây dựng thang bảng lương năm 2019 dưới đây:

TẢI TRỌN BỘ THANG BẢNG LƯƠNG

– Nếu chỉ muốn tải Thang bảng lương năm 2019 dưới đây:

THANG BẢNG LƯƠNG

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail:dogsciencegroup.org
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

———————————————————————————————

Kế toán Thiên Ưng chúc người mua làm tốt việc làm kế toán!người mua muốn học cách hạch toán sổ sách, cân đối giá thành, xử lý hóa đơn, xử lý thuế, xử lý các nghiệp vụ lương, BHXH, lên Báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm … Có thể tham gia Khóahọc thực hành kế toán thực tế trên chứng từ thật.

Chuyên mục: trải nghiệm


Từ khoá liên quan về chủ đề Cách làm thang bảng lương

#Cách #làm #thang #bảng #lương.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại Centralreadingmosque

Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin và kiến thức bổ ích về chủ đề Cách làm thang bảng lương rồi nhé. Hãy cùng Centralreadingmosque đọc thêm nhiều bài viết hơn để có nhiều kiến thức tổng hợp hữu ích hơn nhé!. Xin cám ơn người mua đã quan tâm theo dõi.

Nguồn: Cách làm thang bảng lương

Các bài viết trên trang chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị.
Bình luận của bạn