Phân loại tiếng anh là gì

Cập nhật: 13/03/2023 Lượt xem: 5 Views

Từ loại là những loại từ cơ bản của tiếng Anh. Khi nắm vững về các từ loại trong tiếng Anh, người mua mới có thể tránh nhầm lẫn trong việc sử dụng câu nói. nổi bật hơn nữa, nắm chắc về từ vựng, người mua có thể giúp người mua đạt điểm cao hơn trong kỳ thi TOEIC, TOEFL hoặc IELTS.Bạn đang xem: Phân loại tiếng anh là gì

Có mấy loại từ loại trong tiếng anh?

Có 8từ loại trongtiếng Anh:

* Từ loại danh từ (Nouns):Là từ gọi tên người, thứ, sự việc hay nơi chốn. Ví dụ: teacher, desk, sweetness, city

* Từ loại đại từ (Pronouns):Là từ dùng thay cho danh từ để không phải dùng lại danh từ ấy nhiều lần. Ví dụ: I, you, them, who, that, himself, someone.

Bạn đang xem:

* Từ loại Tính từ (Adjectives):Là từ cung cấp tính chất cho danh từ, làm cho danh từ rõ nghĩa hơn, chính xác và đầy đủ hơn. Ví dụ: a dirty hand, a new dress, the car is new.

*Từ loại động từ (Verbs):Là từ diễn tả một hành động, một tình trạng hay một cảm xúc. Nó xác định chủ từ làm hay chịu đựng một điều gì. Ví dụ: play, cut, go The boy played football. He is hungry. The cake was cut.

* Từ loại trạng từ (Adverbs): Là từ bổ sung ý nghĩa cho một động từ, một tính từ hay một trạng từ khác. Tương tự như tính từ, nó làm cho các từ mà nó bổ nghĩa rõ ràng, đầy đủ và chính xác hơn. Ex: He ran quickly. I saw him yesterday. It is very large.

Xem thêm:

* Từ loạiliên từ(Conjunctions):Là từ nối các từ (words), ngữ (phrases) hay câu (sentences) lại với nhau. Ex: Peter and Bill are students. He worked hard because he wanted to succeed.

*Từ loại thán từ (Interjections):Là từ diễn tả tình cảm hay cảm xúc đột ngột, không ngờ. Các từ loại này không can thiệp vào cú pháp của câu.

*

Dấu hiệu nhận biết các từ loại trong tiếng anh thông qua vị trí

Cách nhận biết danh từ

Là chủ ngữ của câu (thường đứng đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)Ex: Maths is the subject I like best.Sau tính từ (my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful….)Ex:She is a good teacher.Làm tân ngữ, sau động từEx: I like English.Sau “enough”Ex: He didn’t have enough money to buy that car.Ex: This book is an interesting book.Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at..Ex:Thanh is good at literature.

Xem thêm:

Dấu hiệu nhận biết tính từ qua vị trí

Trước danh từ: Adj + N My Tam is a famous singer.Sau động từ liên kết: tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adjEx:Tom seems tired now.Sau “ too”: S + tobe/seem/look….+ too +adj…Ex:He is too short to play basketball.Trước “enough”: S + tobe + adj + enough…Ex: She is tall enough to play volleyball.Trong cấu trúc so…that: tobe/seem/look/feel…..+ so + adj + thatEx:The weather was so bad that we decided to stay at homeTính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh (lưu ý tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as….as)Ex: Meat is more expensive than fish.Tính từ trong câu cảm thán

How +adj + S + V What + (a/an) + adj + N

Ex:How beautiful she is

Cách nhận biết trạng từ qua vị trí

Trước động từ thường (nhất là các trạng từ chỉ tần suất: often, always, usually, seldom….) They often get up at 6am.Giữa trợ động từ và động từ thường I have recently finished my homeworkSau “too”: V(thường) + too + adv The teacher speaks too quickly.Trước “enough” : V(thường) + adv + enough The teacher speaks slowly enough for us to understand.Trong cấu trúc so….that: V(thường) + so + adv + that Jack drove so fast that he caused an accident.Đứng cuối câu The doctor told me to breathe in slowly.Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu,hoặc giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,) Last summer I came back my home country

Dấu hiệu nhận biết động từ trong tiếng anh

Vị trí của động từ trong câu rất dễ nhận biết vì nó thường đứng sau chủ ngữChú ý: Khi dùng động từ nhớ lưu ý thì của nó để chia cho đúng. My family has five people

Dấu hiệu nhận biết các từ loại trong tiếng anhdựa vào cấu tạo từ khi làm bài tập

Danh từ

Danh từ thường kết thúc bằng: -tion/-ation, -ment, -er, -or, -ant, -ing, -age, -ship, -ism, -ity,-ness

Ex: distribution, information, development, teacher, actor,accountant, teaching,studying, teenage,friendship, relationship,shoolarship, socialism,ability, sadness,happiness………..

Tính từ

Tính từ thường kết thúc bằng: -ful, -less, -ly, -al, -ble, -ive, -ous, -ish, -y, -like, -ic, -ed,-ing

Ex: helful, beautiful, useful, homeless, childless, friendly, yearly, daily, national, international, acceptable, impossible, active, passive, attractive, famous, serious, dangerous, childish, selfish, foolish, rainy, cloudy, snowy, sandy, foggy, healthy, sympathy, childlike, specific, scientific, interested, bored, tired, interesting, boring

Trạng từ

Trạng từ thường được thành lập bằng cách thêm đuôi “ly” vào tính từ

Ex: beautifully, usefully, carefully, bly, badly Lưu ý: Một số trạng từ nổi bật cần ghi nhớ (Adj – Adv): good – well late late/lately ill- ill fast – fast

Chuyên mục:


Từ khoá liên quan về chủ đề Phân loại tiếng anh là gì

#Phân #loại #tiếng #anh #là #gì.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại Centralreadingmosque

Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin và kiến thức bổ ích về chủ đề Phân loại tiếng anh là gì rồi nhé. Hãy cùng Centralreadingmosque đọc thêm nhiều bài viết hơn để có nhiều kiến thức tổng hợp hữu ích hơn nhé!. Xin cám ơn người mua đã quan tâm theo dõi.

Nguồn: Phân loại tiếng anh là gì

Các bài viết trên trang chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị.
Bình luận của bạn