Associate Director là gì? Phân biệt Phó giám đốc và Trợ lý giám đốc (2021)

Cập nhật: 18/09/2021 Lượt xem: 17 Views

Bạn đang tìm hiểu giải nghĩa về nội dung Associate Director là gì? Phân biệt Phó giám đốc và Trợ lý giám đốc? Xin hãy cùng Centralreadingmosque tham khảo bài viết ngay bên dưới để có thêm thông tin kiến thức bổ ích nhé! Nào mời các đọc giả Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để cùng giải thích về những thắc mắc của chúng ta nhé!

1. Tìm hiểu về Associate Director

1.1. Associate Director là gì?

Associate Director – Phó giám đốc –  là một thành viên trong đội ngũ quản trị của một doanh nghiệp. Những doanh nghiệp lớn có thể có nhiều Phó giám đốc phụ trách nhiều bộ phận hay làm việc khác nhau.

Associate-Director
Associate Director – Phó giám đốc

Trách nhiệm chính của Phó giám đốc đó là phối hợp làm việc với các bộ phận để nắm vững tình hình hoạt động của siêu thị từ đó xây dựng những chiến lược hiệu quả và hướng đi đúng đắn để phát triển quy mô và những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Phó giám đốc thường nhận trách nhiệm về ba lĩnh vực chính trong một doanh nghiệp đó là: tuyển dụng nhân sự, học tập thử khám phá và xây dựng mối quan hệ với các nhà tuyển dụng khác.

Phó giám đốc thường làm việc trực tiếp dưới quyền Giám đốc trong vai trò quản lý các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Họ giám sát và chỉ đạo các làm việc hàng ngày để giữ cho một hoặc một số phòng ban hoạt động trơn tru. Các Giám đốc thường đặt ra và truyền đạt các mục tiêu cho các Phó giám đốc. Sau đó các Phó giám đốc sẽ xây dựng các chiến lược hoạt động cho doanh nghiệp để đạt được những yêu cầu hay mục tiêu Giám đốc đề ra.

Nhiều Phó giám đốc quản lý chặt chẽ các bộ phận bằng cách giao nhiệm vụ theo nhu cầu và sở thích của từng thành viên trong mỗi bộ phận, đưa ra hướng dẫn và tư vấn về các dự án phức tạp và tiến hành mô tả thông tin hiệu suất để thảo luận về điểm mạnh và điểm yếu cần cải tiến của từng nhân viên. Họ thường báo cáo với Giám đốc để phê duyệt các chiến lược hoặc triển khai dự án rất cần thiết của doanh nghiệp và phản hồi về kết quả hoạt động của các bộ phận hoặc của chính họ.

1.2. Trách nhiệm của phó giám đốc

Các Phó giám đốc giữ dịch vụ cao cấp tại siêu thị và thường xuyên báo cáo làm việc với Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành. Các Phó giám đốc thường làm việc trong các siêu thị lớn hơn đòi hỏi nhiều sự giám sát và cấp quản lý hơn.

Họ nhận trách nhiệm về các quyết định của ban giám đốc cũng như việc xây dựng các kế hoạch và chiến lược kinh doanh. Phạm vi hoạt động của họ có thể khá lớn, đó là nguyên nhân tại sao họ cần có một Trợ lý giám đốc để quản lý một số khía cạnh trong lịch trình làm việc hàng ngày của họ và đảm nhận một số trách nhiệm quản lý. Vai trò chính của Phó giám đốc là giữ cho siêu thị hoạt động hiệu quả bằng cách hợp lý hóa các hoạt động và ngân sách cũng như xây dựng và phát triển các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Các trách nhiệm làm việc của một phó giám đốc bao gồm:

+ Báo cáo trực tiếp với Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành

+ Chuẩn bị báo cáo và thuyết trình trong các cuộc họp ban quản trị

+ Hoạt động như một người quản lý dự án trong các phòng ban

+ Duy trì hiệu quả trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

+ Lập kế hoạch ngân sách cho các dự án hoặc phòng ban

+ Tư vấn lãnh đạo các bộ phận

+ Xây dựng các chính sách và thủ tục mới

trach-nhiem-pho-giam-doc
Trách nhiệm của phó giám đốc

2. Sự khác lạ giữa Phó giám đốc và Trợ lý giám đốc

2.1. Tìm hiểu về Trợ lý giám đốc

Phó giám đốc và Trợ lý giám đốc có chức danh làm việc giống nhau nhưng trách nhiệm lại có sự khác nhau. Cả hai đều đảm nhận những dịch vụ thiết yếu trong một siêu thị hoặc doanh nghiệp, và họ thường làm việc chặt chẽ với nhau.

Trợ lý giám đốc sẽ báo cáo trực tiếp cho Phó giám đốc. Họ có thể cung cấp một số phản hồi và thông tin cho Phó giám đốc, nhưng họ được quan tâm tư vấn các hoạt động hàng ngày hơn là các quyết định lớn rất cần thiết có ảnh hưởng đến tổng thể doanh nghiệp.

Quy mô của doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến phạm vi trách nhiệm của Trợ lý giám đốc. Vai trò chính của trợ lý giám đốc là giám sát nhân viên và giám sát việc thực hiện các kế hoạch và dự án.

Cụ thể, trách nhiệm làm việc của Trợ lý giám đốc bao gồm:

+ Báo cáo cho Phó giám đốc

+ Quản lý lịch trình và kế hoạch hàng ngày của Phó giám đốc

+ Hoàn thành các làm việc hành chính

+ Giám sát hoạt động hàng ngày của nhân viên và các phòng ban

+ Giám sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể

+ Thực hiện các chính sách và thủ tục

+ Tuyển dụng và đào tạo nhân viên

2.2. Sự khác nhau giữa Phó giám đốc và Trợ lý giám đốc

Mặc dù Phó giám đốc và Trợ lý giám đốc có chức danh tương tự và thường làm việc cùng nhau, nhưng có một số điểm khác lạ giữa hai vai trò này.

2.2.1. Chuyên môn và thử khám phá

Bạn có thể đi theo những con đường học vấn khác nhau tùy thuộc vào việc bạn muốn trở thành Trợ lý giám đốc hay Phó giám đốc.

Do có trách nhiệm cao hơn, các Phó giám đốc thường đòi hỏi bằng Thạc sĩ trong một lĩnh vực kinh doanh, chẳng hạn như Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, cùng với một số thử khám phá trong môi trường kinh doanh. Một số thử khám phá lãnh đạo hoặc quản lý cũng là những yếu tố cần thiết để một cá nhân đảm nhận tốt vai trò Phó giám đốc. Bạn thậm chí có thể làm Trợ lý giám đốc trước khi được cất nhắc lên vị trí  Phó giám đốc.

Trợ lý giám đốc chỉ cần có bằng cử nhân, mặc dù một số cũng Trợ lý giám đốc có thể có bằng Thạc sĩ. Các chuyên ngành học phổ biến để trở thành Trợ lý giám đốc bao gồm Quản trị kinh doanh và Quản lý dự án. Nhiều trợ lý giám đốc có được thử khám phá làm việc ban đầu với tư cách là Trợ lý hành chính trước khi đảm nhận vai trò Trợ lý giám đốc. Các vai trò quản lý khác cũng có thể hữu ích cho những người nuôi hy vọng trở Thành trợ lý giám đốc.

Sự khác nhau giữa Phó giám đốc và Trợ lý giám đốc

2.2.2. Trách nhiệm

tóm lại, Phó giám đốc có nhiều trách nhiệm hơn Trợ lý giám đốc vì họ ở vị trí cấp cao hơn. Phó giám đốc đưa ra các phong trào và chiến lược cho siêu thị, những điều này có ảnh hưởng đáng kể đến sự thành công và cấu trúc của siêu thị. Họ cùng làm việc với Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành về các quyết định này.

Trợ lý giám đốc giúp phó giám đốc trong làm việc hàng ngày của họ bằng cách quan tâm đến các quyết định nhỏ hơn và truyền đạt thông tin giữa Phó giám đốc và các nhân viên hoặc người quản lý khác. Họ cũng nhận trách nhiệm thực thi các chính sách và thực hiện bất kỳ quyết định nào mà phó giám đốc đưa ra. Trợ lý giám đốc đảm bảo rằng các dự án được hoàn thành trong thời gian và ngân sách do phó giám đốc đề ra và theo đúng các yêu cầu đề ra.

xung quanh đó, tùy thuộc vào từng siêu thị, trợ lý giám đốc hoặc Phó giám đốc có thể nhận trách nhiệm tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới.

2.2.3. Kỹ năng

Mỗi vị trí đều yêu cầu một số kỹ năng tương tự nhau, tuy nhiên có một số kỹ năng nhất định rất cần thiết hơn đối với Phó giám đốc phó vì họ có nhiều trách nhiệm hơn trợ lý giám đốc.

– Khả năng lãnh đạo: Cả hai dịch vụ đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo vì họ nhận trách nhiệm quản lý một đội nhóm. Tuy nhiên, khả năng lãnh đạo nổi bật rất cần thiết đối với Phó giám đốc vì Thông thường họ còn có thể đảm nhận trách nhiệm của Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành.

Ra quyết định: Các giám đốc liên kết cũng cần có khả năng ra quyết định. Họ nhận trách nhiệm đưa ra rất nhiều quyết định rất cần thiết ảnh hưởng đến siêu thị và các dự án cụ thể.

Giao tiếp: Cả phó giám đốc và trợ lý giám đốc đều cần phải là những người giao tiếp tốt. Cả hai vai trò đều liên quan đến làm việc với một nhóm và truyền đạt ý tưởng và nhiệm vụ với những người khác.

Quản lý thời gian: Các giám đốc cộng sự và trợ lý cũng cần có kỹ năng quản lý thời gian tốt. Phó giám đốc phải duy trì hoạt động theo đúng tiến độ, và trợ lý giám đốc nhận trách nhiệm hoàn thành làm việc mỗi ngày và giúp phó giám đốc thực hiện các quyết định của họ trong những khung thời gian nhất định.

Tổ chức: Cả hai vai trò đều yêu cầu tổ chức tốt vì họ giải quyết nhiều bộ phận và dự án khác nhau. Giám đốc liên kết giám sát phạm vi hoạt động rộng hơn, vì vậy điều nổi bật rất cần thiết là họ phải luôn có tổ chức.

Như vậy bạn đã tìm hiểu được Associate Director là gì và sự khác nhau giữa Phó giám đốc và Trợ lý giám đốc. Ở các doanh nghiệp nhỏ, Thông thường một cá nhân có thể đảm nhận cả hai dịch vụ này. Việc thuê, đào tạo, giám sát và mô tả thông tin nhân viên là điều cần thiết đối với hầu hết các bản mô tả làm việc của Phó giám đốc. Tùy thuộc vào bản chất của dự án hoặc siêu thị mà một giám đốc liên kết đang làm việc, các nhiệm vụ khác có thể bao gồm việc tạo và thực hiện các chính sách trong khi giám sát nhiều khía cạnh của các dự án cụ thể.

Các bài viết trên trang chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị.